Журналістика


Прес-центр УС ЗОШ №11 Доповідь на тему:

"Значення шкільної преси у формуванні учасників
навчально-виховного процесу"
XVIII століття називали століттям годинників, XIX - столітям парової машини, XX столітя - століттям нафти та промисловості. Люди XX століття придумали вислів для визначення XXI сторіччя - "Інформація править світом". I тому на зламі віків у 2000 році на Давоському форумі Тоні Блер, тоді прем'єр-міністр Великої Британії, проголосив початок інформаційної ери.
Жити сьогодні - означає збирати, обробляти, сприймати, використовувати, передавати та навітъ насолоджуватися інформацією. У сучасному світі право на інформа­цію є більш ніж право - ознака якості життя людини.
Однією з найбільших цінностей нашого життя є свобода публічно говорити та висловлювати свою думку.
Свобода вираження поглядів тісно пов'язана з правом на інформацію, адже інформація - це те, що ми доносимо до інших, це певний набір символів, що містять значимі, нові та зрозумілі повідомлення. Свої думки, погляди й переконання ми можемо висловлювати як традиційним - усним, письмовим, образотворчим способом, так і за допомогою електронних чи технічних засобів.
Конституційною гарантією свободи слова в Україні є право кожного "вільно збирати, зберігати, використовувати й поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір".
Відповідно до Закону України  "Про інформацію", пра­во на свободу інформації забезпечується:
- обов'язком державних органів інформувати про свою діяльність та прийняті рішення;
- створенням спеціальних органів, що забезпечували б до­ступ до інформації;
- вільним доступом до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів;
- здійсненням державного контролю над дотриманням законодавства про шформащю.
Все це, а також багато іншого переконує нас, що відкритість інформації є сьогодні гарантією свободи людини, а можливість виробляти, передавати і поширювати інформацію про себе, світ та суспільство - одним із найважливіших прав людини.
         Сьогодні шкільні газети – це частина нової системи демократичної вільної преси, яка повинна забезпечувати свободу громадянам, свободу для всієї країни. Тисячі хлопців та дівчат, працюючи журналістами в школі, роблять країну вільнішою.
         Багато дорослих журналістів не передбачали майбутнього шкільної преси. Але сьогодні це могутній потік. І тому, доки буде народжуватись хоч один сміливий та допитливий – буде жити журналістика. А до того часу, доки існує людство, завжди знайдеться хтось, хто цікавиться новинами – «а що там відбувається?» І не від віку залежить вміння знайти та повідомити гарячу новину, а від бажання слугувати своєму суспільству та розуміння своєї відповідальності перед громадянами. Юні кореспонденти – це нове покоління, юні кореспонденти – це нова інформація. Шкільна преса і справжні юні кореспонденти – це гарантія нашого вільного суспільства.
                   Принципами справжнього юного репортера є:
1. Любити Батьківщину.
2. Словом і ділом слугувати суспільству, а не окремим особистостям та посадам.
3. Захищати свободу слова як головну демократичну цінність.
4. Відстоювати свободу та незалежність засобів масової інформації.
5. Завжди стояти на боці громадян.
6. Бути об’єктивними та неупередженими.
         Справжній журналіст – мужній, принциповий, об’єктивний, завжди збирає факти, готовий поінформувати суспільство та попередити про небезпеку.
         Справжнім журналістом може стати кожний, головне – визначити принципи, за якими працюватимеш. Обов’язково треба зрозуміти, яким є головне завдання репортера, на сторожі чого збираєшся стояти. Справжнім юним репортером можна вважати того, кому цікаво бути завжди у вирі подій і не фантазувати, а чітко, без перебільшень та перекручень відтворювати події, наводити свідчення, спостерігати, збирати по крихтах факти і швидко, вчасно та логічно викладати їх у матеріалі.  
         За видами шкільні газети сьогодні поділяються на: стінні, друковані та електронні.
Стіннівка – найпростіший, найзручніший вид шкільної преси. Може виконуватися будь-якими зручними матеріалами (олівці, фломастери, фарби) на папері будь-якого формату.
Найпоширеніша форма роботи! Величезна кількість класних, предметних та святкових газет робляться саме у вигляді стіннівок.
Головні переваги: оперативність випуску, палітра фарб, які можна використовувати, оригінальність ідеї випуску.
Найчастіше стіннівка може й досі бути актуальною формою, яка дозволяє фактично миттєво обговорити будь-яку тему. При цьому кожен самостійно може висловлювати свої думки. На уроці, на перерві, анонімно. І долучати до обговорень усіх – і вчителів, і учнів. Це – майданчик вільних думок.
 Друкована шкільна газета – це найпоширеніший, наймасовіший засіб шкільної комунікації. Використовується як засіб громадянського виховання та забезпечення можливостей донесення громадянської позиції до широких верств населення. А також забезпечення прав та свобод громадян незалежно від віку та статі.
Кількість виданих газет залежить від кількості читачів, від можливостей школи.
Головні переваги: справжній шкільний засіб масової комунікації, який дає можливість значно впливати на поінформованість шкільної громади (вчителів, батьків, учнів). Дає можливість відчути справжню публікацію, яку можна покласти до сімейного архіву, похвалитися перед друзями та сусідами. Має вплив справжнього видання; поширюється все законодавство по друковані засоби масової інформації у разі реєстрації.
Сьогодні переважна більшість репортерів починає свою творчу діяльністьсаме з друкованої шюльної газети.
Найбільш розповсюджений формат - А4. Кількість шпальт - від 4 (найпоширеніше) до 32.
Структура роботи редколегії ЗОШ №11:
Куратор: секретаріат, творчий колектив, технічний відділ
 секретаріат: відповідальний секретар, літературний редактор;
творчий колектив: головний редактор, відділ новин, відділ спорту, відділ культури та освіти, кореспонденти;
технічний відділ: верстальники, дизайнери, фотографи, художники.
Структура роботи шкільної газети:
1 . ПОЯВА ІДЕЇ
3. НАПИСАННЯ ПРОЕКТУ
2. СТВОРЕННЯ РЕДАКЦІЇ
4. ВИБІР НАЗВИ
5. ПІДГОТОВКА МАКЕТА
6. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
7.ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ
8. ПІДГОТОВКА ІЛЮСТРАЦІЙ
9. НАПИСАННЯ МАТЕРІАЛІВ
10. РЕДАГУВАННЯ
11. ВЕРСТКА
12. ТИРАЖУВАННЯ
ВИХІД У СВІТ НОМЕРА

Головними темами газети є: знайомство з основними подіями школи, знайомство з класами - візитки класів 1, 4, 9, 11-х знайомство з різними напрямками роботи школи: досягнення в навчанні; спортивні досягнення; екологічний рух; підготовка і проведення різних шкільних свят, знайомство з цікавими людьми; в світі цікавого (відкриття, дослідження, історичні довідки).
ІНТЕРНЕТ-ГАЗЕТИ - наймолодший вид шкільних газет. Найоперативніший майданчик для обговорення актуальних тем та розповсюдження новин.
Розвиток розпочинався з офіційних шкільних сайтів. Сьогодні учні самостійно створюють альтернативні сайти, на яких більш жваво та цікаво розповідають про свое жит­тя. Читачів на таких виданнях більше. Без усілякого дикта­ту дорослих на просторах Інтернету є можливість реалізуватися. I головне - Інтернет-журналістика може допомогти навчити вже сьогодні українську журналістику думати у режимі он-лайн. Швидше думати, отримувати необхідну інформацію, потребувати новин – ось сучасні тренди.
Юними кореспондентами створено блог журналістів ЗОШ №11. Ми працюємо над поповненням нашого блогу – перед вами інтернет-сторінка.
Стіннівки, друковані газети, Інтернет-газети – ось головні складові інформаційного простору школи. І головне завдання всіх цих видань – зробити цікавим життя тих, хто виховує юних кореспондентів. І дуже важливо зробити незабутніми враження від свого першого газетного досвіду. Переважна більшість газет незалежно від виду виходить один раз на місяць. Завдання наступного етапу розвитку шкільної преси – налаштуватись на щоденний вихід. Терміново в номер! – ось лозунг усіх часів та народів.
У школі можна вчитись бути справжнім репортером. Ставити запитання, піддавати сумнівам, та просити пояснити прийняті рішення, шукати оптимальне рішення – це щоденне домашнє завдання юного кореспондента. Щоденно треба привчати себе слугувати своєму класу, школі. Все це приводить до розуміння того, що не може бути дитячої журналістики або дорослої є журналістика!